Klimasats-prosjekt

Klimarådgivning i anskaffelser

Prosjektnavn: Klimarådgivning i anskaffelser
Fylke: Viken (N)
Søker: Viken fylkeskommune
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser