Klimasats-prosjekt

Klimarådgivning i anskaffelser

Prosjektnavn: Klimarådgivning i anskaffelser
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Viken fylkeskommune skal gi bistand og veiledning til kommuner i klimavennlige innkjøp. Prosjektet skal gjøre det enklere for kommuner å gjøre klimavennlige valg ved innkjøp av kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur. 

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt som kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige alternativer.

– Dette arbeidet vil hjelpe kommuner å få gjort konkrete grep for å bidra i klimaarbeidet. Viken fylkeskommune skal også bidra med penger til dette prosjektet, sier fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

 

Relevante lenker