Klimasats-prosjekt

Klimareduksjon i veksthusnæringen

Prosjektnavn: Klimareduksjon i veksthusnæringen
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog

Stavanger kommune skal kartlegge klimagassreduserende tiltak og barrierer for omstilling i veksthusnæringen. Et av tiltakene kommunen skal se på er å bytte ut naturgass med biogass fra landbruket.