Klimasats-prosjekt

Klimareduksjon i veksthusnæringen

Prosjektnavn: Klimareduksjon i veksthusnæringen
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog