Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap med forslag til tiltak

Prosjektnavn: Klimaregnskap med forslag til tiltak
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik Havn Kf
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og –ledelse, Sjøtransport