Klimasats-prosjekt

Klimasats 2020 – systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Prosjektnavn: Klimasats 2020 – systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser