Klimasats-prosjekt

Klimasats Valdres 2020

Prosjektnavn: Klimasats Valdres 2020
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Valdres Natur- Og Kulturpark
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk