Klimasats-prosjekt

Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold

Prosjektnavn: Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt