Klimasats-prosjekt

Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold

Prosjektnavn: Klimasmart avløpsanlegg i Indre Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Indre Østfold kommune skal oppgradere et interkommunalt avløpsrenseanlegg og ønsker å utrede klimavennlige løsninger. Kommunen vil se på materialvalg, fossilfri anleggsplass og transportreduserende tiltak.

Relevante lenker