Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i bygdesamfunn – Stad kommune

Prosjektnavn: Klimatiltak i bygdesamfunn – Stad kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: Stad kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi