Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i Evenes

Prosjektnavn: Klimatiltak i Evenes
Fylke: Nordland (N)
Søker: Evenes kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Evenes kommune skal etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker