Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon

Prosjektnavn: Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg