Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon

Prosjektnavn: Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Kristiansand kommune skal bygge en ny gjenvinningsstasjon og ønsker å gjennomføre flere klimatiltak under oppføring og drift av stasjonen. Kommunen vil blant annet bruke heltre og resirkulerte byggematerialer i nybygget, og utslippsfrie maskiner i driften.

Relevante lenker