Klimasats-prosjekt

Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole

Prosjektnavn: Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg