Klimasats-prosjekt

Klimavenleg bygg - leilegheiter i Vang sentrum

Prosjektnavn: Klimavenleg bygg - leilegheiter i Vang sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vang kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt