Klimasats-prosjekt

Klimavenleg bygg – leilegheiter i Vang sentrum

Prosjektnavn: Klimavenleg bygg – leilegheiter i Vang sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Vang kommune skal bygge nye leiligheter og ønsker å utrede mulige klimatiltak. Kommunen vil se på alt fra anleggsplassen og materialbruk til avfallshåndtering og energiløsninger.

Relevante lenker