Klimasats-prosjekt

Klimavennlig mobilitetsplanlegging

Prosjektnavn: Klimavennlig mobilitetsplanlegging
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Sandefjord kommune skal utrede strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet i veitrafikken.

Relevante lenker