Klimasats-prosjekt

Klimavennlig næringsområde på Husøy

Prosjektnavn: Klimavennlig næringsområde på Husøy
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Karmøy kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging