Klimasats-prosjekt

Klimavennlig næringsområde på Husøy

Prosjektnavn: Klimavennlig næringsområde på Husøy
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Karmøy kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved planleggingen av et nytt næringsområde med en helhetlig grønn og klimavennlig profil.

Relevante lenker