Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rehabilitering av idrettsbygg

Prosjektnavn: Klimavennlig rehabilitering av idrettsbygg
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt