Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rehabilitering av idrettsbygg

Prosjektnavn: Klimavennlig rehabilitering av idrettsbygg
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Bymiljøetaten i Oslo kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved rehabilitering av 32 bygg. Prosjektet skal se på klimatiltak knyttet til materialvalg, gjenbruk og energiløsninger som solenergi eller fjernvarme.