Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rivning av bygg – Moss Havn

Prosjektnavn: Klimavennlig rivning av bygg – Moss Havn
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 187 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Moss Havn Kf skal rive havnekontoret og vil utrede om de kan gjøre det utslippsfritt og hvordan de kan gjenbruke mest mulig materialer.