Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rivning av bygg - Moss Havn

Prosjektnavn: Klimavennlig rivning av bygg - Moss Havn
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss Havn Kf
Tilskudd: 187 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt