Klimasats-prosjekt

Klimavennlig sentrumsutvikling i Raufoss

Prosjektnavn: Klimavennlig sentrumsutvikling i Raufoss
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vestre Toten kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging