Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport - elsykler

Prosjektnavn: Klimavennlig transport - elsykler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Åfjord kommune
Tilskudd: 105 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel