Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport - klimavennlig transport

Prosjektnavn: Klimavennlig transport - klimavennlig transport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Åfjord kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler