Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Prosjektnavn: Klimavennlige bygg og byggeplasser
Fylke: Viken (N)
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt