Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver

Prosjektnavn: Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser