Klimasats-prosjekt

Klimavennlige mobilitetsløsninger på Stensjordet

Prosjektnavn: Klimavennlige mobilitetsløsninger på Stensjordet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging