Klimasats-prosjekt

Klimavurderinger i plansaksbehandling

Prosjektnavn: Klimavurderinger i plansaksbehandling
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging