Klimasats-prosjekt

Knutepunktprosjektet Lillestrøm stasjon

Prosjektnavn: Knutepunktprosjektet Lillestrøm stasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG SAMFUNN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Lillestrøm kommune skal gjennomføre en behovskartlegging for Norges fjerde mest trafikkerte kollektivknutepunkt og området rundt. Kommunen ønsker å øke andelen som reiser kollektivt og tilrettelegge for byutvikling og fortetting.

Relevante lenker