Klimasats-prosjekt

Kommunale elsykler i Vestre Toten

Prosjektnavn: Kommunale elsykler i Vestre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel