Klimasats-prosjekt

Kommunalt forprosjekt for klimagassreduksjon

Prosjektnavn: Kommunalt forprosjekt for klimagassreduksjon
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse

Kåfjord kommune har mål om å redusere klimagassutslipp og skal kartlegge forbedringspotensialet i kommunale bygningsmasser, kommunale reiser og transport, og kommunale oppgaver og tjenestebruk.

Relevante lenker