Klimasats-prosjekt

Kommunalt forprosjekt for klimagassreduksjon

Prosjektnavn: Kommunalt forprosjekt for klimagassreduksjon
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og –ledelse