Klimasats-prosjekt

Kompetansehevende og holdningsskapende arbeid mot

Prosjektnavn: Kompetansehevende og holdningsskapende arbeid mot
Fylke: Nordland (N)
Søker: Vefsn kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat