Klimasats-prosjekt

Kortreist kvalitet kommunenettverk

Prosjektnavn: Kortreist kvalitet kommunenettverk
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad og Stord.

Relevante lenker