Klimasats-prosjekt

Krokstad sykehjem

Prosjektnavn: Krokstad sykehjem
Fylke: Viken (N)
Søker: Drammen Eiendom Kf
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt