Klimasats-prosjekt

Krokstad sykehjem

Prosjektnavn: Krokstad sykehjem
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Drammen Eiendom Kf vil utrede klimavennlige materialer, primært massivtre, ved oppføring av et nytt sykehjem. Prosjektet skal også se på bruk av fornybar energi og muligheten for en fossilfri bygge- og anleggsplass.