Klimasats-prosjekt

Kutt Matsvinn i Troms og Finnmark

Prosjektnavn: Kutt Matsvinn i Troms og Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Troms Og Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat