Klimasats-prosjekt

Kvitsøy skole en klimavennlig skole

Prosjektnavn: Kvitsøy skole en klimavennlig skole
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KVITSØY KOMMUNE
Tilskudd: 158 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt