Klimasats-prosjekt

KVU nye barnehager Fjellhamar

Prosjektnavn: KVU nye barnehager Fjellhamar
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt