Klimasats-prosjekt

KVU nye barnehager Fjellhamar

Prosjektnavn: KVU nye barnehager Fjellhamar
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal gjøre en konseptvalgutredning for tre nye barnehager slik at det tilrettelegges for mindre bilkjøring ved henting og levering. Kommunen skal også utrede klimavennlig byggemåter og materialvalg.