Klimasats-prosjekt

Lade- og fyllestasjoner for tungtrafikk

Prosjektnavn: Lade- og fyllestasjoner for tungtrafikk
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging

Moss kommune skal utarbeide en plan for lokalisering av lade- og fyllestasjoner for nye energibærere, spesifikt for tungtrafikk. I første omgang vil kommunen se på elektrisitet, men etterhvert også biogass, etanol og hydrogen. 

Relevante lenker