Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for fritidsbåter i Svolvær

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur for fritidsbåter i Svolvær
Fylke: Nordland (N)
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Sjøtransport