Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for tjenestebiler og bildeling

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur for tjenestebiler og bildeling
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler