Klimasats-prosjekt

Ladeplan for elbåter i Arendal og Agderkysten

Prosjektnavn: Ladeplan for elbåter i Arendal og Agderkysten
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Sjøtransport

Arendal kommune skal utvikle en ladeplan for utslippsfrie fritidsbåter langs Agderkysten.

Relevante lenker