Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til bildelingsordning i Ålesund

Prosjektnavn: Ladepunkt til bildelingsordning i Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler