Klimasats-prosjekt

Ladepunkter elbil

Prosjektnavn: Ladepunkter elbil
Fylke: Nordland (N)
Søker: BINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bindal kommnue skal etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker