Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for el-biler i Kragerø kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for el-biler i Kragerø kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Kragerø kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler