Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: VEFSN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vefsn kommune skal etablere minst 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker