Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Vegårshei kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i Vegårshei kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: Vegårshei kommune
Tilskudd: 130 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler