Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for tjenestebiler og bildelingsordning

Prosjektnavn: Ladestasjon for tjenestebiler og bildelingsordning
Fylke: Viken (N)
Søker: Marker kommune
Tilskudd: 43 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler