Klimasats-prosjekt

Lavutslipps betong – piloter og marked – fase 2

Prosjektnavn: Lavutslipps betong – piloter og marked – fase 2
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 950 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

FutureBuilt, eid av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, skal teste ut nye typer lavutslippsbetong og bidra til å utvikle markedet.

FutureBuilt har siden 2016 fått Klimasats-støtte til flere prosjekter, se lenke under.

Relevante lenker