Klimasats-prosjekt

Lavutslipps betong – piloter og marked – fase to

Prosjektnavn: Lavutslipps betong – piloter og marked – fase to
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 950 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg