Klimasats-prosjekt

Lavutslippsmaterialer – piloter og marked

Prosjektnavn: Lavutslippsmaterialer – piloter og marked
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 205 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

FutureBuilt, eid av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, skal bidra til å skape et marked for lavutslippsmaterialer i bygg.

I første del av prosjektet har de utarbeidet nye FutureBuilt ZERO kriterier, avholdt en tverrfaglig innovasjonsworkshop, et webinar og et frokostmøte. Videre skal kriteriene inngå i flere pilotprosjekter.

FutureBuilt har siden 2016 fått Klimasats-støtte til flere prosjekter, se lenke under.

Relevante lenker