Klimasats-prosjekt

Lavutslippsmaterialer – piloter og marked

Prosjektnavn: Lavutslippsmaterialer – piloter og marked
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 1 205 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg