Klimasats-prosjekt

Lofoten 2030 – de grønne øyene

Prosjektnavn: Lofoten 2030 – de grønne øyene
Fylke: Nordland (N)
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse