Klimasats-prosjekt

Logistikkrådgiver

Prosjektnavn: Logistikkrådgiver
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging