Klimasats-prosjekt

Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda

Prosjektnavn: Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda
Fylke: Viken (N)
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg