Klimasats-prosjekt

Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda

Prosjektnavn: Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lier kommune vil utrede tre ulike avløpsløsninger for en ny bydel. Kommunen skal blant annet vurdere hva som er mest klimavennlig av en lokal avløpsløsning, et konvensjonelt kommunalt avløpsrenseanlegg, og et regionalt flerkommunalt avløpsrenseanlegg.

Relevante lenker