Klimasats-prosjekt

Marinen: utslippsfri anleggsplass

Prosjektnavn: Marinen: utslippsfri anleggsplass
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass