Klimasats-prosjekt

Marinen: utslippsfri anleggsplass

Prosjektnavn: Marinen: utslippsfri anleggsplass
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Trondheim kommune ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene utslippsfritt ved oppgradering av Marinen, Trondheims mest sentrale og populære friområde.

I 2017 fikk Trondheim kommune støtte til flere fossilfrie løsninger på Trondheim torg. Nå tar kommunen skrittet videre, og legger opp til en helt utslippsfri bygge- og anleggsplass når Marinen skal oppgraderes. 

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Etter fem år med Klimasats-ordningen har mer teknologisk avanserte nullutslippsløsninger på bygge- og anleggsplasser spredt seg over hele landet. At kommunene stadig etterspør nye og bedre klimavennlige løsninger gir både økt kompetanse i bygge- og anleggsbransjen og økt etterspørsel etter nye løsninger i markedet.

Relevante lenker