Klimasats-prosjekt

Matsvinn i omsorgssektoren – videreføring

Prosjektnavn: Matsvinn i omsorgssektoren – videreføring
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Østre Toten kommune skal redusere matsvinn og servere mer klimavennlig mat i omsorgssektoren. Kommunen deltar i et nettverk med syv andre kommuner for kommunale storkjøkken, og prosjektet vil ha stor spredning- og overføringsverdi.

Relevante lenker