Klimasats-prosjekt

Matsvinn i omsorgssektoren - videreføring

Prosjektnavn: Matsvinn i omsorgssektoren - videreføring
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat