Klimasats-prosjekt

Matsvinn i omsorgssektoren – videreføring

Prosjektnavn: Matsvinn i omsorgssektoren – videreføring
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat