Klimasats-prosjekt

Matsvinn og kosthold i Narvik kommune

Prosjektnavn: Matsvinn og kosthold i Narvik kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat