Klimasats-prosjekt

Matvinn i kantiner

Prosjektnavn: Matvinn i kantiner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat